Artikel Marketing

Artikel marketing is een zeer belangrijke pijler onder uw online marketingstrategie. Steeds meer bedrijven ontdekken artikel marketing via het artikelportaal Topics Marketing.Wanneer u gebruik maakt van artikel marketing, dan is het van belang dat uw artikel wordt geplaatst op een domein wat relevant is. Bij artikel marketing wordt met relevant bedoeld, dat de ‘Trust Flow (TF)’ komt vanuit de juiste omgeving. Stel u verkoopt televisietoestellen, dan is het belangrijk dat het artikel wordt geplaatst op een domein wat relevant is. Binnen artikel marketing wordt in dit voorbeeld bedoeld dat de categorie moet zijn home, home and garden of electronics. Wanneer u een linkverwijzing gebruikt in een artikel, wordt de TF doorgegeven waar naar de link verwijst. Deze pagina krijgt een verwijzing vanuit een relevante locatie, wat de TF van de pagina ten goede komt. Een bijkomend effect is, dat mensen die op zoek zijn naar deze informatie uw artikel gemakkelijker vinden. Vinden zij het een goed artikel, dan is de kans groot dat zij het artikel delen via Social Media. Zo gaat artikel marketing over in viral marketing. Door artikel marketing in te zetten, kunt u producten, diensten, evenementen of andere zaken onder de aandacht brengen van een grote groep geïnteresseerden. De essentie van artikel marketing is het publiceren van unieke en relevante artikelen. U kunt de artikelen op meerdere domeinen plaatsen, maar dan moet u de teksten wel telkens bewerken. Doet u dit niet dan wordt dit bestempeld als ‘duplicate content’. De domeinen binnen het portaal van Topics Marketing zijn onderverdeeld in diverse categorieën. Wilt u aan artikel marketing gaan doen en u weet niet in welke categorie u moet publiceren, dan kunt u de hulp inroepen van de helpdesk. U kunt artikel marketing inzetten in Nederland en België, maar ook als u anderstalige artikelen wenst te publiceren, dan is dit bespreekbaar.

Waar moet een goed artikel aan voldoen? U schrijft voor online lezers, maar tevens worden uw artikelen opgemerkt door de bekende zoekmachines, zoals Google. Een goed artikel bestaat minimaal uit 400 woorden en wordt bij voorkeur ondersteund door foto- of videomateriaal. Het is belangrijk dat u de tekst schrijft of heeft laten schrijven. De tekst van uw artikel moet uniek zijn! Duplicate content is een term die wordt gebruikt in de SEO-wereld. De term verwijst naar het kopiëren van tekst, zonder dit direct plagiaat te noemen, want het kan ook uw eigen tekst zijn. U kunt uw tekst hergebruiken, maar moet minimaal 60% van de tekst aanpassen. Dit kan overkomen als bewerkelijk, maar zorgt wel voor een beter resultaat qua vindbaarheid. Binnen het portaal van Topics Marketing is een plugin geïnstalleerd die in de gaten houdt of u de tekst al heeft gebruikt. Is tekstschrijven niets voor u of uw medewerkers? Het is mogelijk om uw teksten professioneel te laten schrijven, door SEO-tekstschrijvens. Dit soort schrijvers is in staat om tekst te schrijven voor mensen en voor zoekmachines. Via Topics Marketing kunt u het schrijven van een tekst uitbesteden. Uiteraard moet u wel enige informatie aanleveren waarover de tekst moet gaan en wat u met het artikel wenst te bereiken. Eerst wordt een concept geschreven en naar u gestuurd ter controle. De SEO-tekstschrijver is geen expert in uw vak en heeft enige feedback van u nodig. Op basis van deze terugkoppeling wordt de tekst aangepast en kan deze worden gepubliceerd.

Ieder artikel behoort in een bepaalde categorie. Het valt op dat veel artikelen op het internet vallen in de categorie ‘ART’. Wilt u dat uw artikel wordt gewaardeerd in een bepaalde categorie, dan is het zeer belangrijk om de juiste categorie te kiezen binnen het portaal van Topics Marketing. Wanneer u schrijft over wijn wordt dit doorgaans gekoppeld aan ‘Food’ of ‘Food related products’, hierdoor krijgt uw artikel ook extra waarde bij de zoekmachines. Verwijst de link in de tekst naar uw website, dan krijgt uw website ook meer TF binnen de gewenste categorie. Wanneer het artikel goed is geschreven kan er door dezelfde link ook meer traffic naar uw website ontstaan.

De inhoud van de artikelen die gebruikt worden bij artikel marketing moeten relevant zijn. Relevant betekent in dit geval dat de inhoud een duidelijke relatie moet hebben met de inhoud van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moet deze binnen de externe website ook nog eens gekoppeld worden aan een relevante categorie. Bijvoorbeeld: Wanneer u een website heeft die gaat over frankeermachines, dan moet het artikel dat u wilt plaatsten ook een duidelijke relatie tot frankeermachines hebben en niet slechts over auto´s gaan. Hetzelfde geldt voor de categorie waaronder het geplaats moet worden. De categorie moet frankeermachine/post gerelateerd zijn, plaatsen onder de categorie auto of verkeer wordt duidelijke minder gewaardeerd door Google. Tevens moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst kopiëren dat u op het internet vindt is uit den boze en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goed artikel marketing portaal, wordt dit gecontroleerd zodat u gedwongen bent steeds unieke artikelen te publiceren. Tevens moet een goed artikel marketing portaal ook voldoende, relevante, categorieën hebben, of minimaal de mogelijkheid bieden, relevante, categorieën aan te kunnen maken of vragen.

Wanneer u een zeer bijzonder onderwerp wilt aansnijden wat niet past in een categorie, dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij Topics Marketing. De aanvraag zou zijn dat u voor uw ‘niche’ bepaalde domeinen nodig heeft. Hiervoor gaat Topics Marketing voor u op zoek en desgewenst kunnen deze speciaal voor u worden aangekocht. U ontvangt hiervoor een aparte offerte. De domeinen worden volledig ingericht en afgestemd op uw onderwerp waarover u wenst te publiceren.

Artikel marketing is van alle tijden. Zolang als er marketing wordt bedreven zijn het de marketeers die de producten en diensten aanprijzen. Net na de tweede wereldoorlog schreven zijn productbeschrijvingen over bijvoorbeeld de ‘stofzuiger’. Je zou dit artikel misschien eerder een pamflet hebben genoemd, maar het werd verspreid via de brievenbus met daarop een telefoonnummer en een postbusadres. Met de komst van het internet heeft de artikel marketing (aanvankelijk in de vorm van e-mail) een hele grote vlucht genomen en tegenwoordig kun je als modern bedrijf niet meer zonder artikel marketing. Via artikelportalen, persberichten, Blogs en Social Media is de wereld en het effect veel groter geworden.

Onderaan elk artikel dat u publiceert via Topics Marketing zijn de ‘Social Buttons’ opgenomen. Deze maken het de lezers van uw artikel eenvoudig om het artikel te delen. Als uw artikel wordt gedeeld bereikt het tevens een grotere lezersgroep. Uiteraard kunt u het artikel ook zelf delen via de Social Media.

Wanneer vastgehouden wordt aan relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie waarbinnen het artikel gepubliceerd wordt, heeft u al een deel van een hogere ranking in het vizier. Wat zeker van belang is om nog beter te gaan scoren met artikel marketing is de frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar dezelfde website. Het is van belang dat dit gedoseerd en gevarieerd plaats vindt. Indien teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt men over het algemeen gestraft met een terugval in de ranking (met geluk slechts tijdelijk, men noemt dit “in de zandbak geplaatst”, met pech verdwijnt men voor langere tijd volledig uit beeld). Variatie met betrekking tot de ankertekst (het woord, begrip of frase vanwaar de verwijzing naar uw website gelegd wordt) is ook van groot belang. In het voorbeeld van de website over frankeermachines (of een frankeermachine) mag slechts 4-5% van de ankerteksten dit woord bevatten, de rest moet (semantisch) verdeeld worden over andere aanduidingen (bijvoorbeeld: frankeermachine leveranciers, frankeermachine kosten, enz.). Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke punten houdt, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoekmachines.

Enthousiast geworden en zelf een proef doen met artikel marketing? Topics Marketing helpt u graag op weg.