Content marketing

Content marketing om uw business doelstellingen te halen? Topics Marketing kan als artikel portaal een belangrijke bijdrage leveren. Met behulp van content marketing wilt u de band met uw doelgroep aanhalen. Content marketing helpt u doelgroep te informeren in een wereld van versnipperde media. Ieder mediakanaal doet een poging om de aandacht van uw doelgroep te trekken. Hoe is het dan mogelijk om toch op te vallen? Content marketing kan hierin een belangrijke rol spelen.


Waarom content marketing

Het is steeds complexer om de juiste doelgroep te bereiken via de traditionele media. Marketeers zoeken naar doelgroepgerichte marketing waarbij content marketing als krachtige uiting geldt. Content marketing is er op gericht om zijn doelgroep te bereiken door middel van relevante informatie. U wilt uw doelgroep boeien, binden en verbinden. De vraag die u waarschijnlijk stelt is hoe? Allereerst is het verstandig om een marketingstrategie uit te werken waarin wordt gedefinieerd hoe u de markt wilt benaderen. Vermoedelijk gaat u ook Social Media inschakelen. U kunt binnen de juiste doelgroepen een advertentie plaatsen en deze laten verwijzen naar uw website, video, of wat steeds vaker wordt gedaan, naar een online artikel.

Content marketing als ondersteuning

In uw online publicatie (artikel) kunt u afbeeldingen, video’s, banners en ‘prikkelende’ teksten opnemen. Een artikel hoeft niet op zichzelf te staan, maar kan bestaan uit een hele reeks ‘to be continued’ artikelen. Daarnaast kunt u publiceren op diverse relevante domeinen. De kans dat u consumenten of potentiële klanten aan u bindt door middel van content marketing, neemt toe. Wanneer uw content dusdanig interessant is, kan er een ‘viral’ ontstaan.
Marketeers

De marketeers hebben de neiging om het vak door vakjargon interessanter te doen lijken. Termen als social media marketing, viral marketing, content marketing, direct marketing, online marketing en artikel marketing. Feitelijk kan content marketing bestaan uit artikel marketing, wat door het delen via social media kan overgaan in viral marketing. Zoekt u een hoogwaardig en betaalbaar artikel portaal met publicatie in de juiste ‘Trust Flow’ categorie, dan bent u bij Topics Marketing in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan het juiste adres.

Waarom Topics Marketing

Topics Marketing biedt dankzij het artikel portaal de mogelijkheid om uw artikelen te plaatsen in de daarvoor bestemde categorieën met hoge Trust Flow. Dit zorgt ervoor dat uw artikelen meer autoriteit krijgen. Dit helpt ook om uw publicatie beter vindbaar te maken in de zoekmachines. Plaatst u een linkverwijzing naar uw website, dan deze ook een betere Trust Flow.

Eisen aan het artikel

Om een artikel te publiceren is het belangrijk dat het lekker leesbaar is, maar dat het ook voldoet aan een aantal basiseisen. U hoopt door het schrijven van hoogwaardige tekst, dat uw publicatie wordt gedeeld, waarvoor kwaliteit hoogstaand moet zijn. Uw artikel mag geen kopie zijn van een ander artikel wat u bijvoorbeeld op het internet heeft gevonden. U produceert unieke teksten, video’s, plaatjes en foto’s. Topics Marketing biedt u een artikel marketing tool die het plaatsen van artikelen vergemakkelijkt. Voor u betekent dit efficiëntie waardoor u zich volledig kunt concentreren op produceren van interessante content. Is het voor u wenselijk om de teksten te laten schrijven? Topics Marketing heeft in haar relatienetwerk voldoende (SEO-)tekstschrijvers. Deze vakmensen hebben zich gespecialiseerd in online artikelen. Wilt u content marketing gaan inzetten, dan komen we graag met u in contact.

Consumenten informatie

Consumenten zoeken actief betrouwbare informatie. Door goede content te maken, kan de lezer zelf bepalen of het artikel relevant is. Kwalitatieve content marketing vereist een professionele aanpak. U moet een strategie bedenken. Vragen die u hierbij moet stellen zijn:”Wat zijn de behoeften van mijn je stakeholders, waar kan ik ze vinden en hoe ga ik ze bereiken?

Klantenbinding

De gemiddelde mens wordt steeds beter geïnformeerd en speurt continue naar informatie. De traditionele media zijn steeds minder prominent in de informatie verspreiding. De klant bepaalt welke informatie relevant is. Media zoals de krant, radio en televisie zijn steeds minder nodig. De kritische klant hecht steeds meer waarde aan de online mening van een vrienden en bekenden. Daarbij verwachten zijn van bedrijven en organisaties diepgaande kennis, transparantie en oplossingen.

Weet uw organisatie de online klanten te binden, dan bent u de winnaar voor de toekomst. Het gaat om content die de klant vooruit helpt. Via het juiste format, kanaal en momentum. Content die zorgt voor een interactieve communicatie tussen klant en leveranciers. Dat is de kracht van content marketing.

Kansen

Content marketing zorgt voor een versteviging van de klantrelatie en draagt bij aan uw corporate imago. Een goed imago vereenvoudigt het vinden van business partners en helpt bij het opbouwen van marktaandeel. Daarnaast versterkt de aandeelhouderswaarde en helpt bij het aantrekken van getalenteerd personeel.

Organisaties kunnen de ‘talking points’ niet meer domineren maar wel meepraten en proberen om conversaties in de juiste banen te leiden.

Hoe zet je een content marketingstrategie op? Hieronder vindt u een uiteenzetting, waardoor u in staat moet zijn om binnen 30 minuten een basisconcept uit te werken.

Vragen die u zich vooral op voorhand moet stellen zijn:
1. Hoeveel tijd kan ik besteden aan content marketing?
2. Wat wens ik te bereiken met content marketing?
Denk hier aan omzetvergroting, branding en imagoverbetering?
3. Welke content hebben we al ontwikkeld en is weer te gebruiken?
4. Hoe gaan we het resultaat meetbaar maken?
5. Wie gaat de content ontwikkelen?

Door uw strategie uit te werken volgens het bovenstaande piramidemodel, heeft u binnen een half uur de basis voor uw content marketingstrategie gelegd.

Hieronder verklaren we de termen die u vindt in de piramide.

1. Kernboodschap(pen)
Ongeacht het verhaal wat u wilt vertellen, is de essentie om een korte, krachtige kernboodschap te formuleren die eenvoudig, begrijpelijk en herhaalbaar is. Het blijkt in de praktijk voor professionals niet simpel om hun, doorgaans complexe, product- of dienstaanbod terug te voeren naar één propositie. Men leeft met het idee dat een te nauwe definiëring leidt tot het verlies van klanten. De hulp van een PR-bureau kan dan ook wenselijk zijn.

Message Development Sessie
Uw PR-bureau zal een message development sessie organiseren waarin de u, de professional met uw eigen woorden uitlegt wat de boodschap moet worden. Dit kan natuurlijk ook een medewerker binnen uw organisatie zijn. U krijgt de opdracht om de kernboodschap te formuleren welke als basis gaat dienen voor alle communicatie. Dit staat los van het platform of de doelgroep. Ook de toekomstige communicatie wordt vooraf getoetst aan deze richtlijn. Hoe gaat u dit aanpakken?

U kunt diverse technieken gebruiken, maar de kernboodschap blijft centraal staan. Aanvullende vragen zijn: Welke belofte verpak ik in de boodschap? Is het relevant voor de doelgroep? Wat zijn de kenmerken om mijn artikel geloofwaardig te maken?

2. Thema’s
De kernboodschap kunt u koppelen aan thema’s. Hierdoor kunt u werken aan een lange termijn positionering. Dit vergroot de kans op volgers. Thema’s dienen bij voorkeur te liggen in het verlengde van de kernboodschap. Dit zorgt voor een versterking van de boodschap. Dit is ideaal voor ‘branding’. Als vuistregel wordt doorgaans gehanteerd dat er maximaal twee thema’s per kalenderjaar worden aangesneden. Voor het merendeel van de bedrijven is dit afdoende. Door u te beperken verhoogt u de kans dat de associatie wordt gelegd met het merk.

Wat is het verschil tussen een thema en een issue?
Een thema is een groot onderwerp zoals milieuvervuiling. Met dit thema hangen een aantal issues samen die door actualiteit, de doelgroep of anderzijds adresseerbaar zijn.

Hier kunt u op inspelen op de issues zoals ‘Dieselgate’ waarover een maatschappelijke discussie aan de gang is.

Bijvoorbeeld:
Thema : Dieselgate
Issues : Fijnstof, Misleiding consument, Claims, Optreden EU etc.

Er zijn veel gebeurtenissen waaraan u een issue kunt adresseren.

3. Issuekalender
Met u kernboodschap als basis en het bijbehorend thema kiest u issues uit waarmee u aan de slag gaat. Deze legt u vast in een Issuekalender. De Issuekalender bestaat uit zowel éénmalige gebeurtenissen als periodiek terugkerende gebeurtenissen. Als je elk issue waar je bij wilt aanhaken simpelweg in een kalender vastlegt dan kun je op basis daarvan inplannen wanneer je begint met content maken en verspreiden.

Hoe identificeert u issues?
Kranten, vakbladen, brancheverenigingen, bedrijfsnieuws, gemeenteplanningen, beleidsplannen.

Het zijn slechts enkele databronnen waaruit uw doelgroep relevante informatie ophaalt.

Wilt u bij breed maatschappelijke onderwerpen aanhaken, dan is www.issuekalender.nl een prettig hulpmiddel.t brede maatschappelijke onderwerpen om bij aan te haken.

Welke issues?
Goede en actuele content produceren kost veel tijd en inspanning. Deze investering wilt u terugzien. Een weloverwogen keuzen is daarom van belang. Het is dan ook verstandig om te kiezen voor issues met ‘aandachtspotentieel’ van de doelgroep. Het moeten voor u issues zijn waarvan verwacht mag worden dat ze op lange termijn nog herhaaldelijk opkomen.

De Stichting SOMS komt elk jaar met de ondernemersprijs en de issues daar rond zijn de nominaties. Hiermee wordt ingespeeld op het ondernemersklimaat in Nederland. De gemaakte content kan elk jaar hergebruikt worden na actualisatie, wat kosten en tijd scheelt. Een organisatie als Schreuder Solutions in Duitsland verkoopt Radarwarners (in Nederlands radar detectoren). Telkens wanneer de politie via de media een aankondiging doet van speciale controle acties, kunnen zij daar gemakkelijk op inspelen.

4. Campagnes
Nu boodschap duidelijk, de relevantie en het momentum zijn vastgelegd kunt u gaan plannen. Content-gebaseerde campagnes hebben doorgaans een langere doorlooptijd. U kunt ter ondersteuning van de content ook een advertentiecampagne inzetten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soortencampagnes:

Social Media campagnes
Hierbij gaat om de relatie te leggen tussen het (sociale) mediagebruik van de doelgroep en uw boodschap. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen voor spelletjes waar u via Facebook aan meedoet of zoals aan (tegenwoordig minder succesvolle) ‘Ice Bucket Challenge.’

Content campagnes
Hierbij staat het aanbod van de content centraal. Dit kan zijn het op bouwen van een Frequently Asked Questions (F.A.Q.), de publicatie van relevante nieuwsberichten, Blogs, een nieuwsbrief of posting van Youtube filmpjes. Vanwege tijd en middelen wordt vaak voor tekst gekozen. Heeft u meer tijd, dan is het kiezen van een ‘mix’ het meest ideale.

Advertentiecampagnes
Bij deze campagnes gebruikt u vooral advertentienetwerken om aandacht te trekken bij de juiste doelgroep. Hierbij kunt segmenteren op locatie, zoekwoord of demografie, zeker bij online adverteren. Het mooie van online adverteren is dat u gericht kunt promoten op dergelijke factoren, hierdoor mag u hogere respons op uw campagne verwachten.

Mix
In de praktijk zult u een mix van bovenstaande typen campagnes hebben. Content is voor elk type campagne de verbindende factor: door regelmatig relevante content publiceren zal uw doelgroep zich na afloop van een campagne ook aan u binden. B online campagnes wordt dit vaak uit het oog verloren. U bouwt in een kort tijdsbestek een flinke hoeveel volgers op.

5. Kanalen
De keuze voor een communicatiekanaal hangt samen met je campagne, boodschap, doelgroep en doelstelling. Veel organisaties die een brede waaier aanhangen, kiezen toch ook altijd voor artikelmarketing. Door hierin linkjes te verwerken, is het ook mogelijk om gedrag van het lezend publiek te kunnen meten.

Hoe bepaalt u waar uw doelgroep zich bevindt?
De tools die u gebruikt of het nu gaat om platformen van traditionele uitgevers, zoekmachines of sociale netwerken. Ze zijn een goede bron van informatie over de samenstelling van de groep die zij bereiken willen. Echter u dient kritisch te blijven en bepaalde afwijkingen dient u te verwerken in de uitkomsten. Vaak zijn het schattingen en dienen als zodanig behandeld te worden. Voor u kunnen de cijfers een richtlijn zijn die u vertelt interesse is in uw content. Toch blijft het ondervragen van de doelgroep het meest effectief. Vaak levert dit al snel inzichten op waarmee u direct aan de slag kunt.

6. Doelgroep
U kiest een doelgroep binnen de gekozen kanalen. Wie wilt u bereiken via Facebook? Wie via Twitter? Wie gaat u proberen te bereiken? Vaak zult u verschillende stukken content voor de verschillende doelgroepen inzetten.

Professionals maken onderscheid tussen zes typen online gebruikers: de creators, critics, collectors, joiners en spectators. Als u vooraf bepaalt op welke doelgroep u de campagne loslaat, is de kans op succes veel groter. Wilt u een discussie opzetten, dan kunt u creators aanschrijven voor het plaatsen van een nieuwsbericht. Door dit slim te doen kunt u ook de aandacht van de critics stimuleren om te reageren. Wilt u vooral informeren, dan is het goed om u te richten op de inactives (die binnen komen via zoekmachines), de spectators (die bereikt u via demand media) en de collectors (zij maken uw content zichtbaar voor hun eigen).

Hoe interacteert uw doelgroep met het door u aangewende kanaal? Weten op welk kanaal u ‘welkom’ bent is vaak lastig in te schatten. Dit hangt af van diverse factoren. Bent u relevant? Sluit uw verhaal aan gebruikswijze van het kanaalt? Dient u rekening te houden met afspraken die gemaakt zijn met een andere adverteerder? Het is continue aftasten door research te doen naar media en doelgroep (insights creëren). Om zeker te zijn dat u goed zit, kunt u ook experimenteren met een testcampagne. Zorg dat u zich zo goed mogelijk voorbereid bent door de werking van het kanaal of de community te kennen. Zorg daarbij voor goede interne afstemming.

Wat is de beste manier om het te zeggen?
Budget, tijd en capaciteit (intern en extern) zijn factoren die overwegen bij het selecteren van de meest effectief manier om de boodschap van uw merk/brand te communiceren; echter het is belangrijk om de voordelen en onderscheid van bepaalde content activiteiten ten opzichte van anderen te herkennen.

Denk er aan dat elk onderdeel van de inhoud als een hulpmiddel gezien moet worden om uw klant te leiden naar het einddoel, geld uitgeven aan u. Het is de taak van de online marketing specialisten om te bepalen wat voor soort inhoud ze nodig hebben bij elke van deze onderdelen. Altijd nadenken over hoe je publiek iets vindt en hoe er tegenaan gekeken wordt en of men uw content online delen wil. Uw investering in de betrokkenheid met betrekking tot uw content moet ook invloed hebben op de bewustwording via search en social media netwerk doorverwijzing. De juiste manier van het inzetten/gebruiken van content marketing bepaalt het succes voor uw internet marketing strategie.

Steeds meer groeit het besef dat het delen van interessante content (zelfs van derden) een positieve invloed heeft op het aantal mensen dat je aantrekt op social media. Dit geldt ook voor de interactie met die netwerken en de merkwaardering. Bent u van plan om uw content strategie te ondersteunen met content marketing, dus vernemen we dit graag van u.