Internet Marketing

Internet Marketing inzetten om uw business doelstellingen te realiseren? Het artikel portaal van Topics Marketing kan hierbij een grote bijdrage leveren. Door Internet Marketing kunt u de communicatie met uw doelgroep onderhouden en uitbreiden. Internet Marketing is een mix van versnipperde media om uw doelgroep te informeren waarbij publicaties op een artikel portaal leidend kan zijn. Elk mediakanaal onderneemt een poging om de aandacht van de doelgroep te krijgen. Hoe op te vallen in de massa van informatie die op uw doelgroep af komt? Door artikel marketing op een slimme manier te integreren in Internet Marketing heeft u een voorsprong op de concurrentie.


Waarom Internet Marketing

Het is steeds gecompliceerder om de juiste doelgroep te bereiken via de traditionele media. Marketeers zoeken naar doelgroepgerichte marketing waarbij Internet Marketing als krachtige en gepersonaliseerde uiting geldt. Internet Marketing is er op gericht om de doelgroep te bereiken met relevante informatie. Uw doelgroep boeien, binden en verbinden dat is de missie. Hoe gaat u dit doen? Voordat u stappen onderneemt is het uitwerken van een marketingstrategie niet onverstandig. Hierin wordt gedefinieerd hoe u de markt wilt benaderen. Vermoedelijk gaat u ook Social Media inschakelen. U kunt binnen de juiste doelgroepen een artikel plaatsen en deze laten verwijzen naar uw website, video, of wat steeds vaker wordt gedaan, naar een ander (versterkend) online artikel.

Internet Marketing als ondersteuning

In uw online publicatie (artikel) kunt u afbeeldingen, video’s, banners en ‘trickerende’ teksten publiceren. Een artikel kan onderdeel zijn van hele reeks ‘to be continued’ artikelen. Daarnaast kunt u publiceren op diverse relevante domeinen. De kans dat u consumenten of potentiële klanten aan u bindt door middel van Internet Marketing, neemt toe. Wanneer uw content dusdanig interessant is, kan er een ‘viral’ ontstaan of dat men de wens heeft om u te volgen. Dit in afwachting van een bericht van uw hand.
Marketeers

De marketeers hebben de neiging om vakjargon te gebruiken. Termen als social media marketing, viral marketing, Internet Marketing, direct marketing, online marketing en artikel marketing. Internet marketing kan bestaan uit artikel marketing, wat door het delen via social media kan overgaan in viral marketing. Zoekt u een hoogwaardig en betaalbaar artikel portaal? De juiste ‘Trust Flow’ categorie spreekt voor zich bij Topic Marketing. Artikelen plaatst u in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Waarom Topics Marketing

Topic Marketing biedt dankzij het artikel portaal de mogelijkheid om uw artikelen te plaatsen in de daarvoor bestemde categorieën met hoge Trust Flow. Dit zorgt ervoor dat uw artikelen meer autoriteit krijgen. Dit helpt ook om uw publicatie beter vindbaar te maken in de zoekmachines. Plaatst u een linkverwijzing naar uw website, dan ontvangt deze ook een betere Trust Flow.

Eisen aan het artikel

Artikelen moeten lezen als ‘hapklare brokken’. Duidelijke kopteksten doen het goed, maar het artikel moet vooral leesbaar zijn. U wenst door het schrijven van hoogwaardige tekst, dat uw publicatie wordt gedeeld. Hiervoor moet de kwaliteit hoog zijn. Uw artikel mag geen kopie zijn (duplicate content) van een ander artikel wat u vond op het internet. U schrijft unieke teksten voorzien van video’s, plaatjes en foto’s. Topic Marketing helpt u een artikel marketing tool die voor u het plaatsen van artikelen eenvoudiger maakt. Voor u betekent dit efficiëntie waardoor u zich volledig kunt concentreren op produceren van interessante content. Is het voor u wenselijk om de teksten te laten schrijven? Topic Marketing heeft in haar relatienetwerk voldoende (SEO-)tekstschrijvers. Deze vakmensen hebben zich gespecialiseerd in online marketing artikelen. Internet Marketing iets voor u? Dan komen we graag met u in contact.

Consumenten informatie

De consument is doorlopend op zoek naar betrouwbare en relevante informatie. Door goede content te maken, kan de lezer zelf bepalen of het artikel relevant is. Kwalitatieve Internet Marketing vereist een professionele aanpak. U dient hiervoor een strategie bedenken waarbij u zich vragen dient te stellen:”Wat zijn de behoeften van mijn stakeholders, waar ga ik ze vinden en hoe bereiken?

Klantenbinding

Een gemiddeld mens raakt steeds beter geïnformeerd dankzij het internet en zoekt naar informatie. De traditionele media zijn steeds minder prominent in de informatie verspreiding. De klant bepaalt welke informatie relevant is. Media zoals de krant, radio en televisie zijn steeds minder nodig. De kritische klant hecht steeds meer waarde aan de online mening van een vrienden en bekenden. Daarbij verwachten zijn van bedrijven en organisaties diepgaande kennis, transparantie en oplossingen.

Weet uw organisatie de online klanten te binden, dan bent u de winnaar voor de toekomst. Het gaat om content die de klant vooruit helpt. Via het juiste format, kanaal en momentum. Content die zorgt voor een interactieve communicatie tussen klant en leveranciers. Dat is de kracht van Internet Marketing.

De eerste Internet Marketing stappen voor uw doelgroep

Wanneer besloten wordt met een bepaald onderwerp (dit kan algemene informatie zijn, maar ook commerciële informatie met betrekking tot diensten of producten – met uiteindelijk als doel inkomen genereren) online te gaan, moet er vanuit Internet Marketing het een en ander uitgevoerd worden. Van vrij simpele zaken (bijv. waar wordt de website gehost, al moet zelfs dat niet geheeld onderschat worden, de hosting leverancier moet niet voor de zoekmachines “besmet” zijn, goede snelheid kunnen leveren en goede ondersteuning geven. De keus op een gerenommeerde leverancier is vrij eenvoudig en absoluut correct.), tot veel complexere zaken (bijv. moet er gebruik gemaakt worden van augmented marketing). Wanneer de basis keuzes gemaakt zijn, moet er de best passende domeinnaam gekozen worden. Dit klinkt ook weer redelijk eenvoudig, maar ook hier zijn enkele zaken van belang. Zoekmachines zien graag de “brand” terug in de domeinnaam en ook de landencode (.nl, .de, enz.) voor het land waarvoor de website bestemd is. En deze domeinnaam moet nog beschikbaar zijn ook. Indien dit geheel rond is, is er een lege website, die geregistreerd en gehost is.

Internet Marketing de vervolgstappen

Voordat men binnen Internet Marketing de website gaat inrichten, moeten de SEO on-page specialisten aangeven waaraan exact moet worden voldaan bij het opleveren van de inhoud met behulp van content marketing. Er zijn regels voor de titel, de beschrijving en de headers. Daarnaast moet binnen de inhoud maximaal 10% van de woorden het zoekbegrip bevatten en dit zoekbegrip moet ongeveer 4-5 maal in de eerste alinea voorkomen, waarvan de eerste keer vrijwel vooraan. De afsluitende zin moet dit zoekbegrip nog een keer bevatten. Het is duidelijk dat Internet Marketing een deel van de voorbereidingen bevat die nog niet eens online zichtbaar zijn.

Internet Marketing en zoekmachineoptimalisatie

Indien er over Internet Marketing gesproken of geschreven wordt, komen meestal alleen maar alle “typische” marketing zaken naar voor. Binnen Internet Marketing (vaak ook online marketing genoemd) wordt gebruik gemaakt van verschillende disciplines. Enkele van de meest voorkomende disciplines binnen Internet Marketing zijn onder andere, content marketing (zonder inhoud geen internet marketing), artikel marketing, digital marketing, email marketing, augmented marketing en nog enkele anderen. Er komen, door de snelle technologische ontwikkeling in en rondom het internet steeds weer nieuwe disciplines bij rondom internet marketing. Echter een van de belangrijkste zaken binnen Internet Marketing is zoekmachineoptimalisatie (SEO), lijkt wel een vies woord, zo weinig kenbaarheid wordt er vanuit Internet Marketing aangegeven. In een vorig artikel is ingegaan op on-page SEO, dit artikel beschrijft het off-page SEO deel.

Zoekmachines en Internet Marketing (off-page SEO)

Internet marketing is alleen dan succesvol als de website(s) goed gevonden worden binnen de zoekmachines. Wanneer dit niet lukt en er slechts een heel mooi, geanimeerde, enz., website ontstaan is, die niet gevonden wordt, is dit zonde van de tijd en het geld dat er in gestoken is. Vandaar er zeer duidelijke en concrete activiteiten binnen Internet Marketing uitgevoerd moeten worden om een goede vindbaarheid te kunnen garanderen. Het is en blijft een vereiste dat de inhoud, met behulp van content marketing relevant, aantrekkelijk en boeiend moet zijn, want goed gevonden worden en niet “boeien” is ook zinloos. Bij het opzetten en inrichten van een website moet er zeer duidelijk gekeken worden naar alle facetten die voor een zoekmachine van belang zijn, men noemt de activiteiten die hiervoor nodig zijn on-page SEO, hetgeen in een vorig artikel uitgebreid beschreven is. Wanneer het initiële on-page SEO deel afgesloten is (on-page sluit nooit af, zoekmachines houden van “levende” websites, dus regelmatige aanpassingen en aanvullingen zijn noodzakelijk), dan start off-page SEO. Onder off-page SEO binnen Internet Marketing worden alle activiteiten gecategoriseerd die uitgevoerd moeten worden om de website van buiten uit te “stimuleren”. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van relevante artikelen op relevante externe sites in passende categorieën op deze externe sites. Deze artikelen moeten voorzien zijn van een ankertekst met een (link-) verwijzing naar de te promoten website. Een goede artikel marketing tool kan hierbij een zeer goed hulpmiddel zijn. Daarnaast is het regelmatig plaatsen van, relevante, persberichten, weer voorzien van een ankertekst verwijzing naar de website belangrijk (over ankerteksten komt een apart artikel). Tevens is het promoten van de website met behulp van social media (denk aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, enz.) steeds van meer belang aan het worden. Voor al deze activiteiten geldt, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, relevantie is essentieel! Het is nu waarschijnlijk duidelijk dat SEO een zeer belangrijke rol speelt binnen internet marketing.

Internet Marketing de hele week

Internet marketing is niet iets dat je vandaag bedenkt voor een campagne, zoals vaak bij traditionele marketing, en na de campagne weer afgerond is. Internet marketing is noodzakelijk voordat een website online gaat, tijdens de fase waarbij de website naar een hogere ranking geholpen wordt en nog steeds vanaf het moment dat de toppositie bereikt is. Wanneer men een website vergelijkt met een campagne dan is Internet Marketing voor de website gedurende de gehele levensloop van deze website actief zoals traditionele marketing dit is gedurende een campagne.

Activiteiten Internet Marketing gedurende ontwerp en online gaan

Voordat een website moet, als onderdeel van internet marketing, er vastgelegd worden hoe en wat de website moet zijn. Er moet geanalyseerd worden wat exact de doelgroep is, wat deze doelgroep wil en hoe deze doelgroep denkt en handelt. Wanneer dit volledig in kaart is gebracht, is het van belang om een analyse van de concurrentie te maken. Hoe profileren ze zich, wat maakt hun uniek, wat zijn hun prijzen/tarieven, enz. Op basis van deze analyse moet een plan opgesteld worden om het onderscheidt en het unieke tegenover de concurrenten neer te kunnen zetten. Wanneer in beeld gebracht is wie en wat de doelgroep is en hoe men zich kan onderscheiden van de concurrentie, wordt aangevangen met het schrijven van teksten die hierop anticiperen. Nadat dit gereed is worden de passende afbeeldingen en video´s gezocht en kan met behulp van content marketing, een zeer belangrijk onderdeel van Internet Marketing dit geheel samengesteld worden. Internet marketing is ook noodzakelijk om de richtlijnen ten behoeve van de zoekmachines goed te interpreteren en te volgen. Wanneer een website online staat, is het van groot belang dat deze website voldoet aan de zogenaamde on-page richtlijnen. Deze richtlijnen hebben invloed op de titel, de beschrijving, de headers, het aantal keren dat het belangrijkste zoekbegrip voorkomt in de tekst en de lengte (aantal woorden). Binnen deze richtlijnen is het ook nog eens van belang op welke plaats deze zoekbegrippen geplaats zijn (bijv. het sterkst op positie 1 in de titel, vooraan in de beschrijving, enz.).

Activiteiten Internet Marketing om hoge ranking te verkrijgen

Nadat de “perfecte” website online staat en aangemeld (geïndexeerd) is aan de zoekmachines, moet aangevangen worden met het off-page deel binnen internet marketing. Regelmatig moeten artikelen met relevante inhoud op relevante, externe, websites geplaats worden, binnen relevante categorieën. Dit onderdeel van Internet Marketing noemt men artikel marketing. Overigens dienen de artikelen iedere keer een andere inhoud te hebben.
Wanneer uiteindelijk een toppositie is bereikt, houdt Internet Marketing niet op. De zoekmachines verwachten regelmatige aanvullingen en wijzigingen op de website en af en toe een nieuw artikel op een externe website met een verwijzing. Het is duidelijk dat Internet Marketing de hele week doorloopt.

Internet Marketing blijft veranderen

De online- internet wereld veranderd snel en zal de komende jaren ook blijven veranderen, daardoor is Internet Marketing ook zeer dynamisch. Nieuwe definities, modellen, technieken en onderdelen komen net zo snel als ze weer verdwijnen, waarbij soms het wiel voor de 2de of 3de keer wordt uitgevonden. Wat opvalt is, sinds de gebruikers dankzij het internet steeds toegankelijker en mondiger zijn geworden. Wat overigens vrijwel zeker niet zal veranderen is dat de rol van content marketing binnen Internet Marketing altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld en dat deze rol steeds belangrijker is geworden. Daarnaast worden er soms extra begrippen aan Internet Marketing toegevoegd zonder dat duidelijk is waar ze voor staan.

Proberen

Steeds meer groeit het besef dat het delen van interessante content (zelfs van derden) een positieve invloed heeft op het aantal mensen dat je aantrekt op social media. Dit geldt ook voor de interactie met die netwerken en de merkwaardering. Bent u van plan om uw content strategie te ondersteunen met Internet Marketing, dus vernemen we dit graag van u.