Online Marketing

Online Marketing inzetten om uw verkoop resultaten te halen? Artikelen die u plaats binnen het artikelportaal van Topic Marketing kunnen hierbij een grote bijdrage leveren. Door Online Marketing kunt u de communicatie met uw (potentiële) klanten onderhouden en uitbreiden. Online Marketing is een marketingmix maakt gebruik van gefragmenteerde media. Om uw doelgroep te informeren kunnen publicaties geplaatst in een artikelportaal leidend kan zijn. Iedere organisatie onderneemt een poging om de aandacht van de doelgroep te krijgen. De vraag is dan ook hoe je kunt opvallen in de massa. Door de inzet van artikelmarketing op een slimme manier te integreren in Online Marketing heeft u een royale voorsprong op uw concurrenten.

Waarom Online Marketing

Het wordt steeds gecompliceerder om de gewenste doelgroep te bereiken met behulp van de traditionele media. Marketeers zoeken naar toegespitste marketing tactieken waarbij Online Marketing als krachtige en gepersonaliseerde uiting wordt gezien. Online Marketing is er op gericht om de doelgroep te voorzien van relevante informatie. De doelpubliek ‘triggeren’ is de missie, waarbij niet gesteld wordt dat dit eenvoudig is. Online marketing is dan ook het vakgebied van specialisten. Voordat u stappen onderneemt is het verstandig een marketingstrategie uit te werken. Hierin wordt het einddoel gedefinieerd en de te nemen stappen hoe het gewenste resultaat te bereiken. Vermoedelijk gaat u ook Social Media inschakelen, waarbij u goed moet realiseren of schrijft voor particulieren of bedrijven. U kunt binnen de juiste doelgroepen een artikel plaatsen en deze laten verwijzen naar uw website, video, of wat steeds vaker wordt gedaan, naar een ander (versterkend) online artikel. Hierdoor krijgt het artikel aandacht, waardoor het een hogere ‘Trust Flow’ krijgt. Het voordeel voor u is de sterkere kracht van een opgenomen verwijzingslink in het artikel.

Online Marketing als ondersteuning

Binnen uw online artikel (publicatie) kunt u plaatjes, filmpjes, banners en ‘wervende’ teksten publiceren. Een artikel kan onderdeel zijn van een groter geheel, reeks ook wel ‘to be continued’ artikelen genoemd. Wanneer u gebruikt maakt van een artikelportaal, kunt u publiceren op diverse relevante domeinen met een hoge Trust Flow. Dit is tevens bepalend voor de prijs die u betaalt voor het plaatsen van het artikel. De kans dat u consumenten of potentiële klanten aan u bindt door middel van Online Marketing, wordt steeds groter. Is uw content dermate interessant, dan kan er een ‘viral’ ontstaan. Een neveneffect is dat u volgers krijgt. Zij wachten op uw volgende publicatie…

Marketeers

Marketeers hebben net als in veel andere vakgebieden de neiging om vakjargon te gebruiken. Termen als social media marketing, viral marketing, Online Marketing, direct marketing, online marketing en artikelmarketing klinken zeer interessant op ‘feestjes en partijen’. Feitelijk bedoelt men met Online marketing diverse elementen waaruit Online Marketing kan bestaan. Bent u op zoek naar een hoogwaardig en betaalbaar artikelportaal? De juiste ‘Trust Flow’ categorie spreekt voor zich bij Topic Marketing. Artikelen kunt u plaatsen in de door u gewenste taal. Dit is ongeacht het land waarvoor u publiceert.

Waarom Topics Marketing

Topics Marketing biedt als artikelportaal de mogelijkheid om uw artikelen te plaatsen in de juiste categorie met hoge Trust Flow. Hierdoor krijgen uw artikelen meer autoriteit. Dit helpt ook om uw publicatie beter vindbaar in zoekmachines. Plaatst u een linkverwijzing naar uw website, dan ontvangt de pagina waarnaar wordt verwezen ook een betere Trust Flow.

Eisen aan het artikel

Artikelen moeten zo worden opgesteld, dat de lezer snel ziet waar het over gaat. De meeste mensen scannen een pagina alvorens deze echt te gaan lezen’. Heldere kopteksten zijn belangrijk, maar het artikel moet vooral leesbaar en geschreven zijn met kennis van zake. U wens is dat uw publicatie wordt gedeeld, dus is het de moeite waard om er de nodige aandacht aan te schenken. Desnoods huurt u een professionele tekstschrijver in. De kwaliteit moet hoog zijn. Uw artikel mag absoluut geen kopie zijn (duplicate content) van een ander artikel wat u vond op het online of eerder online heeft geplaatst. Dit geldt ook voor PDF-documenten die u op het internet heeft gevonden. De zoekmachines zijn dusdanig intelligent dat zij ook PFD’s kunnen lezen. Topic Marketing beschikt over een tool die u helpt bij u artikelmarketing. Deze zorgt ervoor dat een artikel eenvoudig geplaatst kan worden. Zo bespaart u veel tijd en moeite, waardoor u zich kunt concentreren op het schrijven van een ‘TOP’ artikel. Laat u liever een artikel schrijven, vraag het aan het TOP Marketing. Topic Marketing heeft in haar relatienetwerk ervaren (SEO-)tekstschrijvers. Deze specialisten hebben jarenlange ervaring in het schrijven voor het internet. Online Marketing iets voor u? Dan komen we graag met u in contact.

Informatie voor de consument

De consument is continue op zoek naar passende, betrouwbare en relevante informatie. Door goede content te maken, kan de lezer zelf bepalen of het artikel relevant genoeg is. Kwalitatieve Online Marketing vereist een professionele aanpak. U dient hiervoor een strategie bedenken waarbij u zich vragen dient te stellen:”Wat zijn de behoeften van mijn doelgroep, waar ga ik ze vinden en hoe ga ik ze bereiken?

Klantenbinding

Een gemiddeld mens raakt steeds beter geïnformeerd dankzij internet en zoekmachines en zoekt steeds naar meer en nieuwere informatie. De traditionele media worden minder prominent in de informatie verspreiding. De klant bepaalt welke informatie relevant is en welke hij niet nodig heeft. Media zoals de krant, radio en televisie zijn steeds minder geliefd. De kritische klant hecht steeds meer waarde aan de online mening van vrienden en bekenden. Daarbij verwachten zij van bedrijven en organisaties diepgaande kennis, transparantie en oplossingen.
Weet uw organisatie op het internet de doelgroep te bereiken en te binden, dan bent u winnaar voor de toekomst. Het gaat om content die de klant vooruit helpt en daarbij uiteindelijk ook uw organisatie. Via het juiste formaat, kanaal en het perfecte tijdstip. Content die zorgt voor een interactieve communicatie tussen klant en leveranciers maakt uw online marketing het sterkst. Dat is de kracht van Online Marketing.

 

De eerste Online Marketing stappen voor uw doelgroep

Wanneer gekozen wordt voor een bepaald onderwerp (dit kan algemene informatie zijn, maar ook commerciële informatie met betrekking tot diensten of producten – met uiteindelijk als doel omzet te genereren) online te gaan, moet er vanuit Online Marketing het een en ander uitgevoerd worden. Van vrij simpele zaken (bijv. waar wordt de website gehost, al moet zelfs dat niet geheeld onderschat worden, de hosting leverancier moet niet voor de zoekmachines “besmet” zijn, goede snelheid kunnen leveren en goede ondersteuning geven. De keus op een gerenommeerde leverancier is vrij eenvoudig en absoluut correct.), tot veel complexere zaken (bijv. moet er gebruik gemaakt worden van augmented marketing). Wanneer de basis keuzes gemaakt zijn, moet er de best passende domeinnaam gekozen worden. Dit klinkt ook weer redelijk eenvoudig, maar ook hier zijn enkele zaken van belang. Zoekmachines zien graag de “brand” terug in de domeinnaam en ook de landencode (.nl, .de, enz.) voor het land waarvoor de website bestemd is. En deze domeinnaam moet nog beschikbaar zijn ook. Indien dit geheel afgerond is, is er een lege website, die geregistreerd en gehost is en kan “het spel” aanvangen.

 

Online Marketing de vervolgstappen

Voordat men binnen Online Marketing de website gaat inrichten, moeten SEO on-page specialisten aangeven waaraan exact moet worden voldaan bij het opleveren van de inhoud met behulp van content marketing. Daarvoor is het van belang dat ze weten wie de doelgroep is en wat de belangrijkste zoekbegrippen zijn. Er zijn regels voor de titel, de beschrijving en de headers. Daarnaast moet binnen de inhoud maximaal 10% van de woorden het zoekbegrip bevatten en dit zoekbegrip moet ongeveer 4-5 maal in de eerste alinea voorkomen, waarvan de eerste keer vrijwel vooraan. De afsluitende zin moet dit zoekbegrip nog een keer bevatten. Het is duidelijk dat binnen Online Marketing stukken voorbereidingen bevatten die niet eens online zichtbaar zijn en ook niet komen.

Online Marketing en SEO

Wanneer er over Online Marketing (net als bij internet marketing) gesproken of geschreven wordt, komen meestal alleen maar alle “typische” marketing zaken en termen naar voren. Binnen Online Marketing (vaak ook internet marketing genoemd) wordt gebruik gemaakt van verschillende vaardigheden. Enkele van de meest voorkomende vaardigheden binnen Online Marketing zijn:
content marketing (zonder inhoud geen online marketing);
artikelmarketing;
digital marketing;
email marketing;
augmented marketing.

Er komen, door de snelle technologische ontwikkeling in en rondom het internet en de groei van tablets en smartphones steeds weer nieuwe vaardigheden op rondom online marketing. Waarbij sommige vaardigheden vaak slechts een nieuwe naam voor iets ouds is, of net zo snel verdwijnen als ze gekomen zijn. Een van de belangrijkste zaken binnen Online Marketing is zoekmachineoptimalisatie (SEO). SEO lijkt wel een vies woord, zo weinig kenbaarheid wordt er vanuit Online Marketing aangegeven.

Zoekmachines en Online Marketing / off-page SEO

Online marketing is slechts succesvol als de website(s) goed gevonden worden binnen de zoekmachines, zonder vindbaarheid heeft een website (buiten voor hele grote Brands) volledig zinloos. Indien dit niet lukt en er slechts een heel mooi, geanimeerde, enz., website ontstaan is, die niet gevonden wordt, is dit zonde van de tijd en het geld dat er in gestoken is. Vandaar dat er zeer duidelijke en concrete activiteiten binnen Online Marketing uitgevoerd moeten worden om een goede vindbaarheid te kunnen garanderen. Het is en blijft een vereiste dat de inhoud, met behulp van content marketing, relevant, aantrekkelijk, boeiend en “bindend” moet zijn, want goed gevonden worden en niet “boeien” is ook zinloos, de lezer verdwijnt en komt nooit meer terug. Bij het opzetten en inrichten van een website moet er zeer duidelijk gekeken worden naar alle facetten die voor een zoekmachine van belang zijn, men noemt de activiteiten die hiervoor nodig zijn on-page SEO. Wanneer het initiële on-page SEO deel afgesloten is (hier staat bewust “initieel” want on-page SEO sluit nooit af, zoekmachines houden van “levende” websites, dus regelmatige aanpassingen en aanvullingen zijn noodzakelijk), dan start off-page SEO. Onder off-page SEO binnen Online Marketing worden alle activiteiten samengevat die uitgevoerd moeten worden om de website van buiten af te “stimuleren”. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van relevante artikelen op relevante externe sites in passende categorieën op deze externe sites. Deze artikelen moeten voorzien zijn van ankerteksten met een (link-) verwijzing naar de te promoten website. Een goede artikelmarketing tool kan hierbij een zeer handig en belangrijk hulpmiddel zijn. Daarnaast is het regelmatig plaatsen van, relevante, persberichten, weer voorzien van een ankertekstverwijzingen naar de website belangrijk (over ankerteksten later meer). Tevens is het promoten van de website met behulp van social media (denk aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, enz.) steeds van belangrijker aan het worden. Voor al deze activiteiten geldt, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, relevantie is essentieel! SEO speelt duidelijk een belangrijke en cruciale rol binnen online marketing.

Online Marketing een continue proces

Online marketing is niet iets dat je vandaag bedenkt en uitgevoerd voor een campagne, zoals vaak bij traditionele marketing, en na de campagne weer klaar en voorbij is. Online marketing is noodzakelijk voordat een website online gaat (pre SEO), tijdens de fase waarbij de website naar een hogere ranking geholpen wordt (SEO) en nog steeds vanaf het moment dat de toppositie bereikt is (passieve SEO). Wanneer men een website vergelijkt met een campagne, dan is Online Marketing voor de website gedurende de gehele levensloop van deze website actief zoals traditionele marketing dit is gedurende een campagne.

Online Marketing werkzaamheden gedurende ontwerp en online gaan

Voordat een website online gaat, moet, als onderdeel van online marketing, er vastgelegd worden hoe en wat de website voor doel heeft (wie hij wil bereiken, hoe hij er uit moet zien, wat de inhoud moet zijn, enz.). Er moet dus geanalyseerd worden wie precies de doelgroep is, wat deze doelgroep wil en hoe deze doelgroep denkt en acteert. Wanneer dit volledig duidelijk is en in kaart is gebracht, is zeer handig en aan te raden een analyse van de concurrentie te maken. Hoe profileren ze zich, wat maakt het onderscheid, wat zijn hun prijzen/tarieven, enz. Op basis van deze analyse wordt een plan opgesteld om het onderscheidt, en het unieke, tegenover de concurrenten te bepalen en weer te geven. Wanneer dit beeld gebracht (wie en wat is de doelgroep en hoe kan men zich onderscheiden van deze concurrentie), wordt aangevangen met het schrijven van teksten die hier relevant op in gaan. Nadat dit gereed is wordt de passende media (afbeeldingen, video´s en dergelijke) gezocht en kan met behulp van content marketing, een zeer belangrijk onderdeel van Online Marketing, dit geheel samengesteld worden. Online marketing is ook noodzakelijk om de richtlijnen ten behoeve van de zoekmachines goed te interpreteren en te volgen. Wanneer een website online staat, is het van groot belang dat deze website voldoet aan de zogenaamde on-page SEO richtlijnen. Deze richtlijnen hebben onder andere invloed op de titel, de beschrijving, de headers, het aantal keren dat het belangrijkste zoekbegrip voorkomt in de tekst en de lengte (aantal woorden) van de tekst. Binnen deze richtlijnen is het ook nog eens van belang op welke plaats deze zoekbegrippen geplaats zijn (bijv. het sterkst op positie 1 in de titel, vooraan in de beschrijving, enz.).

Online Marketing activiteiten voor een hoge ranking

Nadat de “perfecte” (past volledig bij de doelgroep, compleet on-page SEO, enz.) website online staat en aangemeld (geïndexeerd) is aan de zoekmachines, moet aangevangen worden met het off-page SEO deel binnen online marketing. Regelmatig moeten artikelen met relevante inhoud op relevante, externe, websites geplaats worden, binnen relevante categorieën. Artikel marketing is dit onderdeel van Online Marketing. Overigens dienen de artikelen iedere keer een andere inhoud te hebben, zoekmachines houden niet van “duplicate content”.
Wanneer uiteindelijk een toppositie is bereikt en de website gevonden en, terugkerend, wordt bezocht door de doelgroep, houdt Online Marketing niet op. De zoekmachines verwachten regelmatige aanvullingen en wijzigingen op websites en af en toe een nieuw artikel op een externe website met een verwijzing (met behulp van ankerteksten) van de website. Het is duidelijk dat Online Marketing het hele jaar, 24 uur per dag, doorloopt.

Online Marketing blijft wijzigen

De online- internet wereld veranderd steeds sneller (vast en mobiele netwerken worden steeds sneller, tablets en smartphones worden steeds populairder, het publiek steeds jonger, enz.) en zal de komende jaren ook blijven veranderen. Hierdoor is Online Marketing ook zeer dynamisch en aan veel wijzigingen en veranderingen onderhevig. Nieuwe definities, concepten, modellen, technieken en onderdelen komen net zo snel als ze, soms, weer verdwijnen, waarbij het wiel regelmatig voor de 2de of 3de keer wordt uitgevonden. Sinds de opkomst en wijde verspreiding van het internet zijn de gebruikers steeds toegankelijker en mondiger zijn geworden, de stroom aan informatie hiervoor kent geen grenzen. Wat overigens vrijwel zeker niet zal veranderen is dat de rol van content marketing binnen Online Marketing altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld en deze rol is steeds belangrijker geworden. Soms worden nieuwe begrippen aan Online Marketing toegevoegd zonder dat duidelijk is waar ze voor staan. Dit heeft te maken met de vele facetten en vele spelers die binnen het internet actief zijn.

Proberen

Steeds meer groeit het besef dat het delen van interessante en boeiende content (zowel eigen content als van derden) een grote invloed heeft op het aantal mensen dat je aantrekt op social media. Dit geldt ook voor de interactie met die omgevingen en de waardering van de bijbehorende Brands.
Bent u van plan om uw content strategie te ondersteunen met Online Marketing, dus vernemen we dit graag van u.